Privacy

op het puntje is een eenmanszaak van Misja Boonzaayer en is gevestigd aan de Veneweg 214, 7946 LR Wanneperveen. De hoofdtaken van op het puntje zijn tekstschrijven, het geven van communicatieadvies en het uitvoeren van communicatieprojecten. Om dit werk goed te kunnen doen, om contact te hebben met klanten, derden aan wie deeltaken worden uitbesteed en om promotie te maken voor het werk, worden gegevens bewaard en gebruikt.

In deze verklaring is vastgesteld hoe op het puntje met deze gegevens omgaat.

Gegevens die worden bewaard en gebruikt
op het puntje heeft in een adressenbestand, voor zover bekend, de volgende gegevens:

– Bedrijfsnaam
– Initialen, voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Voor klanten die een social media abonnement hebben, of die op het puntje actief hebben gevraagd te posten op social media, geldt dat ook de inloggegevens van deze accounts worden bewaard.

Wat doet op het puntje met deze gegevens?
Voor personen van wie de inloggegevens bekend zijn bij op het puntje geldt, dat deze uitsluitend door op het puntje worden gebruikt om volgens opdracht sociale media bij te houden. Deze gegevens worden nimmer met anderen gedeeld.

De overige gegevens kunnen worden gebruikt voor:
– het onderhouden van contact tijdens het uitvoeren van een opdracht
– het versturen van een factuur voor de uitgevoerde dienstverlening
– het afhandelen van de betaling
– verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
– om fysieke producten te kunnen leveren

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Zolang de voorraad strekt, zullen we maar zeggen. Oftewel: tot de opdracht is voltooid en je actief hebt aangegeven in de toekomst geen reclame of mailings van op het puntje te willen ontvangen. op het puntje maakt geen gebruik van cookies of soortgelijke technieken.

Delen van persoonsgegevens met derden
op het puntje verstrekt uitsluitend NAW gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt  het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast mag je altijd eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door op het puntje. Dergelijke verzoeken kunnen worden gemaild naar misja@ophetpuntje.nl. op het puntje kan daarbij vragen om een kopie van je identiteitsbewijs. Ik moet ten slotte zeker weten dat ik de juiste gegevens verwijder.

Veilig
op het puntje heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via misja@ophetpuntje.nl